ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH/

Quyền và trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ, sản phẩm

  • Cung cấp đúng sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ theo nhu cầu của khách hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng cách.
  • Có chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng trong và sau thời hạn bảo hành.
  • Cam kết cung cấp dịch vụ sản phẩm đúng tiêu chuẩn, chất lượng.

 

Quyền và trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ, sản phẩm

  • Cung cấp đầy đủ các thông tin liên hệ, nhu cầu và các yêu cầu khác (nếu có) để Bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn đúng, chính xác các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với khách hàng.
  • Người sử dụng sản phẩm, dịch vụ có quyền yêu cầu nhà cung cấp trình bày đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ để nắm rõ thông tin và lựa chọn mua hàng.
  • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.
  • Thanh toán cho người bán đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc giao dịch.

 

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.