Địa chỉ: 23/46 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Tp.HCM Số điện thoại: 0902890805 Email: info@farmerbox.vn