Hệ thống tưới FB02

5.199.000 

Mã sản phẩm: FB02

Thiết bị bắt tắt bơm tưới

Tích hợp cảm biến độ ẩm đất, giá thể

Bơm tưới mini 24VDC, các phụ kiện van, ống nước.

Chăm sóc tưới tiêu tự động theo độ ẩm đất

Xét lịch tưới tự động trên điện thoại di động

Lưu trữ lịch tưới và vẫn hoạt động khi mất kết nối WiFi

Lắp đặt hệ thống hoàn chỉnh

Hệ thống tưới FB02

5.199.000 

Danh mục: