Thiết bị tưới FBH01

2.699.000 

Thiết bị bật tắt bơm tưới cho dàn THỦY CANH.

Tích hợp cảm biến đo độ tan trong nước (EC/TDS).

Xét lịch tưới trên điện thoại di động

Lưu trữ lịch tưới trên thiết bị và vẫn hoạt động khi mất kết nối WiFi

Thiết bị tưới FBH01

2.699.000 

Danh mục: