Thiết bị tưới FBH01

2.699.000 

Thiết bị bật tắt bơm tưới cho dàn THỦY CANH.

Tích hợp cảm biến đo độ tan trong nước (EC/TDS).

Xét lịch tưới trên điện thoại di động

Lưu trữ lịch tưới trên thiết bị và vẫn hoạt động khi mất kết nối WiFi

Thiết bị tưới FBH01

2.699.000