Thiết bị tưới FB01

Mã sản phẩm: FB01

Thiết bị bật tắt bơm tưới

Tích hợp cảm biến độ ẩm đất, giá thể

Chăm sóc tưới tiêu tự động theo độ ẩm đất

Xét lịch tưới trên điện thoại di động

Lưu trữ lịch tưới và hoạt động khi mất kết nối WiFi

Danh mục: