Thiết bị tưới FB01

2.375.000 

  • Mã sản phẩm: FB01
  • Thiết bị bật tắt bơm tưới
  • Tích hợp cảm biến độ ẩm đất, giá thể
  • Chăm sóc tưới tiêu tự động theo độ ẩm đất
  • Xét lịch tưới trên điện thoại di động
  • Lưu trữ lịch tưới và hoạt động khi mất kết nối WiFi
Thiết bị tưới FB01

2.375.000